Skattemandtalslister

Vi har nu nået det punkt hvor stort set alt den nødvendige data er blevet indsamlet, korrekturlæst, struktureret og linked sammen. Senest er indskrivningsprotokollerne for Marselisborg Hospital blevet indtastet, mens indlæggelsesprotokollerne fra garnisonssygehuset i Valdemarsgade er godt undervejs.

Samlet set er der blevet indtastet mere en halvmillion entiteter (personnavne, stednavne, alder m.fl.). Hvilket blandt andet betyder, at det for første gang, og helt enestående inden for forskningen i 1918-pandemien, nu er muligt at gennemføre en utrolig detaljeret  mikroepidemiologisk kortlægning af de sociale, demografiske og historiske forudsætninger for 1918-influenzaens geografi. Og dermed også opnå en fornemmelse af årsagerne til den geografiske clustering af incidents og dødsfald.

En fyldestgørende forklaring forudsætter imidlertid at det numeriske antal sygdomstilfælde og dødsfald sættes i forhold til befolkningstætheden. Såvel inden for købstadens grænser som i de enkelte af købstadens kvarterer,  lejligheder, villaer, institutioner  m.fl. Og den mest præcise kilde hertil er de såkaldte skattemandtalslister, hvori vi for hver af byens tusindvis af lejligheder finder oplysninger om beboernes alder, beskæftigelse, indtægt, fødested og relationer til resten af beboerne på adressen: F.eks. husfader, husmoder, datter, tyende mv.

Som det sidste projekt har vi derfor valgt at indtaste de aarhusianske skattemandtalslister for 1918. Af forskellige grunde lader det sig imidlertid ikke gøre at indtaste samtlige informationer indeholdt i mandtalslisterne, hvorfor vi har valgt kun at registrere antallet af beboere, fordelt på antallet af henholdsvis mænd og kvinde, for hver af de godt 4.500 adresser i Aarhus anno 1918. Det vil sige forsideren til den enkelte adresses  mandtalsliste.

I næste skridt vil hver adresse blive kørt sammen med den autoritative og georeferede adresseliste for 1918 (Figur 1), hvormed vi kan kortlægge byens demografiske og merkantile rum.

 

Antal indbyggere pr adresse 1918 (test)

 

Men mere vigtig; tallene fra mandtalslisterne kan også anvendes til at sætte patientjournalerne, dødsattesterne, skoleprotokollerne i deres rette demografiske og geografiske perspektiv.

Ønsker du at give en hånd med vil vi være dig meget taknemlig. Projektet er at finde på www.patientjournaler1918.dk

Har du ikke et login og password til siden fås disse ved at skrive til skp@basecrowd.dk

Spørgsmål vedrørende projektet besvares selvfølgelig med glæde.