4000+ skoleelever

I dag markerer vi at den lille håndfuld af frivillige, der siden slutningen af december har været travl beskæftiget med at indtaste de Aarhusskolevæsens Indskrivningprotokolser fra 1912 til 1918, i går passerede 4000 indtastninger. Hvilket vil sige navn, alder, adresse, værge m.m. på 4000 århusianske børn i alderen 6½ til 14½, der i perioden 1912 til 1918 blev indskrevet i en af de syv borgerskoler, hvis protokoller er bevaret. I den anledning lancerer vi en projektside, hvor alle kan følge med i projektets fremdrift og søge i elevdatabasen.

Der er tale om et omfattende og grundigt stykke indtastningsarbejde, som udover at bidrage med et enormt datamateriale, også er med til at rejse en række nye spørgsmål, der er i sig selv, og i ikke mindst denne sammenhæng, er værd at undersøge. En af de mest iøjnefaldende er elevernes mange og hyppige skoleskift. Det er i materialet ikke ualmindeligt at støde på elever, der flyttede skole både to og tre gange. For i nogen tilfælde er vende til hans eller hendes første skole. I mange tilfælde er der tale om skoleskift til andre af byens skoler, i færre til enten oplandsskolerne eller længere væk.

Indskrivningsprotokollerne bærer i det hele taget vidnesbyrd om tidens bemærkelsesværdige mobilitet – og ikke mindst den store tilvandringen til Aarhus fra alle egne og byer i landet.

Blandt de mange indtastninger finder vi også berømte bysbørn, der sidenhen kom til at få stor indflydelse på byens udvikling. Eksempelvis en dreng ved navnet Steffan Bernhardt Jensen der, som blot én blandt mange, i 1917 blev indskrevet i 1.c på Finsensgades Skole. Bernhardt Jensen blev senere uddannet journalist, kom i byrådet og endte sin lange karriere som Aarhus bys borgmester fra 1958 til 1971. Du kan læse mere om Borgmester Bernhardt Jensen på Stadsarkivets AarhusWiki.

På projektsiden kan desuden nu søge i de mange indtastninger, læse mere om projektet, følge fremdriften og skrive til os hvis du vil bidrage eller har yderligere spørgsmål til projektet.

BEMÆRK: at søgemuligheden kun er i beta-version.