Den Spanske Syge, 1918-1919

Et open call Citizen Science projekt om den Spanske Syge i Danmark

Læs mere Kontakt

Formål og Vision

Læring gennem deltagelse

I det sidste år af Første Verdenskrig levede Verdens befolkning i frygt for en mystisk sygdom, der, som rygtet ville vide, kunne udslette hele landsbyer på få dage. I løbet af sommeren fik sygdommen et navn: Den Spanske Influenza.

Dette projekt handler om 1918-pandemiens historiske kontekst: De sociale, økonomiske, kommercielle og geografiske forudsætninger samt om disses samspil med influenzapandemiens rent epidemiologiske væsen. For hermed at kunne bidrage med viden og data til et igangværende tværfagligt samarbejde om opbygningen af et data- og evidensdrevet pandemiberedskab.

Fokus er de enkelte danske regioner og købstæder, da der er stærk evidens for, at Den Spanske Influenzas smitteveje var betingede af lokale variabler. Hvilke igen afgjorde det nationale spredningsmønster.

Men projektet handler også om læring, oplysning og om at forene professionelle og lægmand i forskningsprocessen. Dels i indsamlingen af data, analyser og datadreven tests af afledte teorier. Dette kaldes Citizen Science

  • Læs mere om projektgruppen her
  • Læs mere om projektet her

Ted Talks: Lessons from the 1918 flu

De sidste

Nyheder

Projektet støttes af