Vi taster dødsattester

Det er med glæde, stolthed og en smule sved på panden, at vi i dag, den 8 juni, åbner for indtastningen af de århusianske dødsattester. Og dermed også for vores bud på metoder og tekniske løsninger til at digitalisering af historiske kilder. Herunder kombinationen af “traditionel” indtastning og Machine Learning.

Sammenlagt har vi netop uploaded cirka 5.900 dødsattester fra årene 1916 til 1921, hvori vi ikke blot får oplyst navn og dødsårsager på de afdøde – men også den enkeltes adresse, civilstand, profession, alder, sygdommens varighed med mere. Hvilke i mange sammenhænge er interessante oplysninger, men som i denne sammenhæng er afgørende, idet dødsattesterne dermed kan bidrage til en utrolig detaljeret kortlægning af på Den Spanske Syges sociale, demografiske og geografiske profil og udvikling.

De mange dødsattester er blevet scannet af Jørgen Kristensen og hans team af frivillige fra Rigsarkivet. Vi er jer meget taknemmelige!

Baggrund og formål
Til trods for at Den Spanske Syge ikke nåede Danmark før i forsommeren 1918 og kun varede til det tidlige forår 1919, efterfulgt af et minde udbrud i starten af 1920, har vi af metodisk årsager valgt også at medtage dødsattesterne fra henholdsvis 1916, 1917 og 1921. På den måde får vi nemlig mulighed sammenligne dødligheden og dødsårsagerne i epidemiårene med de normale år og dermed komme tættere på det faktiske antal ofre for influenzaepidemien. Samtidig med at vi opnår en bedre fornemmelse af de sundhedsmæssige konsekvenser af livet i købstæderne i starten af det 20 århundrede. Herunder betydningen af endemiske og epidemiske infektionssygdomme, der, angiveligt, selv i et normalt år, udgjorde en, sammenlignet med i dag, ikke ubetydelig andel af det samlede antal dødsfald.  

Et nyt system 
Men, da der på en række afgørende områder er tale om et helt ny indtastningssystem, der anvender helt nye former for teknologi og opgavedesign, har vi valgt at åbne op for indtastningen trinvis. Både i forhold til antal frivillige der får adgang til systemet og i forhold til hvor mange af de sammenlagt 5.900 dødsattester, der er tilgængelige for indtastning.  I første omgang har vi, vha. lodtrækning, udvalgt en lille håndfuld frivillige, der i de næste 14 dage har mulighed for at teste systemet på cirka 500 dødsattester.

Test og evaluering 
Den første udgave systemet, som vi netop har uploaded, er kort sagt en prototype. Dvs. udseende, navigation og funktioner er stadigvæk meget basale, og meget kan derfor nå at ændre sig inden platformen står færdig. Vores grunde til at frigive en prototype er blandt andre, at vi håber på, at brugerne vil hjælpe os med at videreudvikle platformen. Eksempelvis ved at skrive til os med kommentar, fejl, ris, ros og ideer til hvordan det kan blive lettere og sjovere at taste. Og/eller ved deltage i evalueringsmøder hvor der blandt andet bliver mulighed for i fællesskab at diskutere og sammenligne nogle at de forslag og problemstillinger som vi henholdvis er blevet gjort opmærksomme på eller selv har konstateret. Og to; sammen med udviklerne at præcisere bud på forbedringer af systemet.

Ønsker du at være med eller har du spørgsmål til projektet er du meget velkommen til skrive til skp@denspanskesyge.dk