Den Spanske har fået nye rammer

Det en stor glæde at kunne meddele at undersøgelsen af Den Spanske Syges vej til, gennem og konsekvenser for Aarhus har fået et nyt sted at bo. Fra den 17. juli 2021, efter en beklagelig længere pause, har projektet været del forskningsgruppen PandemiX, Roskilde Universitet, arbejde med at forstå fremkomsten, forløbet og afslutningen på historiske pandemier – fra Pesten til Covid-19.

Projektets førsteforsker er stadigvæk Søren K. Poder med professor i epidemiologi Lone Simonsen som vejleder og stadsarkivar ph.d. Søren Bitsch Christensen som bivejleder. Da projektet vil blive del af et ph.d.-projekt vil den planlagte afhandling derfor også blive på engelsk.

Kernen i forskningsprojektet generelt ikke forandret. Men set i lyset af Covid-19, de nye meget tværfaglige omgivelser og videnskabelige krav er der dog sket justeringer. Hvoraf den væsentligste befinder sig inden for kortlægningen af af hvilke variabler der lå til grund pandemiens udbrud. Hvilket også har rykket ved spørgsmålet om hvornår pandemien startede.