Projektet er ejet af Århus Byhistoriske Fond og forvaltes af cand.mag i historie Søren K. Poder.

Århus Byhistoriske Fond er et partnerskab mellem Aarhus Stadsarkiv, Den Gamle By, Moesgård Museum og Aarhus Kommune. Administratorer for fonden er Aarhus Stadsarkiv og Den Gamle By. I perioden 2015-2017 varetages den daglige administration af Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, ph.d.

Søren K. Poder har tidligere arbejdet som arkivar for crowdsourcing på blandt andet Rigsarkivet. Han har tidligere arbejdet med Sociale Netværks betydning for udveksling af viden og kommercielle strategier. Resultaterne af såvel af undersøgelse som inddragelse af crowdsourcing og Citizen Science, har Søren de seneste år præsenteret på internationalle konferencer. Senest på den 27. International Academic Conference on Economic and Social Development, i Moskva.

Projektet er underlagt en styregruppe bestående af: