Den Spanske Syge indtager Kraniebrud på Radio4

Covid-19 har skabt fornyet interesse for 1918-pandemien. Den engelske avis The Guardian bringer som eksempel næsten dagligt en artikel, kommentar eller podcast, hvor journalister, forskere eller kommentatorer redegør for forskelle og ligheder mellem de to pandemier. Men selvom det er let at finde ligheder, er der også indiskutable forskelle. Målt i antallet af smittede og døde overgår pandemien i 1918 heldigvis langt det, vi i de sidste to måneder har været vidner til.

Men hvordan kan disse erfaringer hjælpe os med at forstå og komme helskinnet ud af den globale pandemi, der nu i de sidste to måneder har holdt Verden i sit jerngreb? Dette og flere spørgsmål har Søren K. Poder været så privilegeret at få lejlighed til at give nogle bud på i radioprogrammet Kraniebrud på Radio4, der dagligt bringer “overraskende og tankevækkende vinkler på dagligdags fænomener, når de besøger forskellige videnskabsgrene for at komme bagom, ind i og rundt om dagens emne” (Programmets hjemmeside)

Men Den Spanske Syge er ikke det eneste primære fokus for udsendelsen. Også den noget atypiske metode, der anvendes, har skabt interesse og bliver nøje diskuteret i udsendelse. For eksempel hvad er Citizen Science? Hvordan kan Citizen Science som integreret videnskabelig metode bidrage til opbygningen af finmaskede datasæt? Hvordan indsamler man de uvurderlige indsigter, observationer og tanker, som frivillige gør sig undervejs? Og endelig hvad kan det enorme datasæt og vores erfaringer anvendes til i fremtiden.

Radioprogrammet sendes på Radio4 den 7. maj kl 14 til 15 og kan genhøres ved at klikke her