SRP og bachelorprojekter

Går du med tanker om at skrive SRP-projekt eller bachelorprojekt om Den Spanske Syge? Så er det for det første en god ide. Og for det andet er stort emne med mange faldgrupper. Ikke mindst når det kommer til at finde data og kilder. Men lad ikke det afskrække dig – tværdigmod.

I det seneste år har vi modtaget en del henvendelser fra 3.g’er og historiestuderende, der har efterspurgt data eller som har ønsket råd og vejledning til hvordan de skulle gribe emnet an. Vi takker for alle henvendelser opfordre også andre, der har kastet sig ud i eller overvejer ligende projekter til at kontakte os. Vi hjælper og rådgiver meget og stiller ligeså gerne data til rådighed. Men husk det er dig der skriver opgaven.

Litteratur til at komme igang

 • Andersen, Lars Ole: Epidemier og København: med vægt på tuberkulose og influenza. Set & Sket i Medicinsk-Historisk Museum, 1996; Årg. 6; s. 23-32.Foreslag til litteratur
 • Antoni Trilla, Guillem Trilla, and Carolyn Daer: The 1918 “Spanish Flu” in Spain. CID 2008:47 (1 September)
 • Bjerre, Birgit: Den Spanske Syge I Kerteminde og omegn. Cartha, 1995
 • Crosby, Alfred W.: America’s forgotten Pandemic. The Influenza of 1918. New Edition. Cambridge 2006
 • Damgaard, Peter: Den spanske syge i Hjørring. Vendsyssel Nu og Da, 2010
 • Jørgensen Kai: “Den Spanske Syge” 1918/19 international – national lokal. Historik Aarbog fra Randers Amt, 2009
 • Knudsen, Lauge Steen: Den Mystiske Sygdom – Den Spanske Syge på Frederiksberg i 1918. Frederiksberg Gennem Tiderne, bd. 32, 2009
 • Latora, V. & Marchiori, M.: Economic small-world behavior in weighted networks, Eur. Phys. J. nr. 32, s. 249-263, 2003
 • Mamelund, Svenn-Erik: Diffusjon av influensa i Norge under spanskesyken 1918-19. Norsk Epidemiologi 1998; 8 (1): 45-58
 • Mikkelsen, Jørgen: Da “Den Spanske Syge” kom til Østsjælland. I Køge Studier 2003
 • Olson, Donald R.; Simonsen; Lone; Edelson, Paul J. & Morse, Stephen S.: Epidemiological evidence of an early wave of the 1918 influenza pandemic in New York City. PNAS; August 2, 2005 ; vol. 102  no. 31.
 • Otto, Lene: “Sygdommen kom som en Explosion”. Den Spanske Syge i Danmark. Fortid og Nutid. 2003
 • Poulsen, Poul Porskær:  Den spanske syge i Vejle 1918-19. Vejlebogen; 1995. – S. 7-14
 • Sfakianos, Jeffery N.: Avian Flu. New York 2006
 • Spinney, Laura: Pale Rider. The Spanish Flu of 1918 and How it Changed the World. London, 2017