Foredrag i Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn

Onsdag den 8. februar bliver der rig mulighed for at høre mere om og stille spørgsmål til undersøgelsens indhold, metoder og mål.

I foredrag vil cand.mag. i historie Søren K. Poder fortælle om Den Spanske Syge i Danmark. Med udgangspunkt i købstaden Holbæk, vil en række foreløbige resultater og metoder fra den igangværende undersøgelse blive præsenteret, sammen med hvordan viden og kilder til Den Spanske Syge kan bruges i et moderne pandemiberedskab.

Foredraget er arrangeret af Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavns. For yderlige informationer og tilmelding til foredraget henvises der til foreningens hjemmeside på adressen: www.genealogi-kbh.dk/