Tast Patientjournaler

Den Spanske Syge medførte naturligvis et massivt pres på de århusianske hospitaler, der, og særligt i efteråret 1918, nærmest blev oversvømmet af patienter med influenza. Hvoraf en stor del synes, at være blevet ofre for sygdommen. Og blot, som overlæge Schell på Bispebjerg Hospital udtrykte det, kom for at dø. Om forholdene var de samme på de århusianske hospitaler kan ikke afgøres – endnu. Og blandt derfor er patientjournalerne fra de tre sygehuse så vigtige for undersøgelsen.  

Men journalerne vidner om mere end det. På baggrund af den enkelte patientjournal kan vi nemlig også få et mindst ligeså vigtigt billede af de enkelte patienters sociale og geografiske baggrund. Samt alder, antallet sygdage, diagnoser og om de overlevede oplevelsen med Den Spanske Syge m.m. Patientjournalerne er med andre ord afgørende for vores forståelse af Den Spanske Syges sociale og geografiske geografi.  Og eksempelvis hvad en kombination sygdom i hjemmet og de åbne skoler havde af konsekvenser for smittespredningen. 

Derfor åbner vi nu for et nyt delprojekt, hvori du kan hjælpe med at indtaste patientjournalerne fra de tre sygehuse. I første omgang indtastes kun den enkelte patientjournals forside. Dvs. navn, adresse alder, diagnoser m.v. 

Opgaven indeholder: 

  • Journalerne er scannet og tastes via en hjemmeside, som du får adgang til når du melder dig til projektet. Du kan tilmelde dig ved at skrive til skp@denspanskesyge.dk
  • Du bestemmer selv hvor mange journaler du ønsker at indtaste.

For at være med kræves der blot en computer og at du kan læse håndskrift. Dog med den tilføjelse at diagnoserne i sagens natur skrevet på latin – og ofre som forkortelser. Hvilket for de fleste af os, kan være lidt af en udfordring.  Vi har derfor udarbejdet to forskellige indtastningsformularer. En uden felter til indtastning af diagnoser og en med felter til at indtastediagnoserne.

Så er der en læge tilstede, og har du/I lyst til at hjælpe at med at gøre diagnoserne læselig for de fleste, hører vi meget gerne fra dig/jer.

De indtastede patientjournaler bliver, som tilfældet er for skolernes indskrivningsprotokoller tilgængelige on-line på adressen www.patientjournaler1918.dk

 Har du spørgsmål til projektet, eller kunne du tænke dig at prøve kræfter med at taste patientjournaler, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 21 83 57 12. Eller skrive til os på skp@denspanskesyge.dk