Historiestuderende søges til research og udviklingsopgaver (Praktikforløb)

Kunne du tænke dig at arbejde med forskning, crowdsourcing og Citizen Science indenfor Digital Humanities? Samt arbejde med Aarhus Stadsarkivs digitale redaktionsarbejde?

I forbindelse med et igangværende kombineret forsknings- og Citizen Scince projekt søger vi en praktik (historiestuderende) til at bistå opgaver indenfor research, dataindsamling og den digitale kommunikation med projekts frivillige indtastere.

Emnet for undersøgelsen er Den Spanske Syges udvikling, forløb og konsekvenser 1918 til 1920 med udgangspunkt i Aarhus. Projektet ejes af Aarhus Byhistoriske Fond og ledes af cand.mag. i historie Søren K. Poder. Læs mere om organisationen her

Resultaterne af undersøgelsen og erfaringerne med inddragelse af Citizen Science i den historiske forskningsproces og som metode udgives i bogform primo 2019.

Lidt om dig

  • Du er historiestuderende.
  • Har som minimum bestået kurserne Historisk Metode og Historie Brug
  • Har kendskab og helst erfaring med kvantikvalitative metoder. Herunder brug af excell.
  • Har indblik i data- og metadatastrukturer
  • Har, eller ønsker at få, kendskab til database og visualiseringer af data i GIS og SNA

Vi tilbyder

  • En mulighed for at komme på forkant med den digitale historiske forskning
  • Indblik og erfaring med crowdsourcing og Citizen Science. Herunder udvikling af en digital forskningsbaseret Crowdsourcing platform.
  • Adgang til et innovativ og løsningsorienteret netværk af historikere, arkivarer, epidemiologer og it-udviklere.
  • Et fagligt indblik i et overset historisk emne og rige muligheder for at inddrage undersøgelsens resultater, problemstillinger og metoder i dit historiestudie. Herunder faglig sparing.
  • Arkivkendskab.

Arbejdet foregår på Aarhus Stadsarkiv. Dog med jævnlige udflugter til Rigsarkivet i Viborg og samarbejdspartnere i Aarhus, Odense og København.  Alle udgifter til transport afholdes naturligvis af os.

Opgaverne tilpasses dit skema. Det er afgørende at dine studier kommer i første række!

Du kan læse mere om projektet på www.denspanskesyge.dk.

Har du spørgsmål til opgaverne, eller ønsker du at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Søren K. Poder på 21 83 57 12.  Eller skrive til skp@denspanskesyge.dk

Vi opfordre til at du gældende reglerne for projektorienteret forløb, samt den gældende studieordning for dit studie.

Vi glæder os til at høre fra dig