Dødsattester og det første indtastningsprojekt

Både i Aarhus og København arbejdes der i disse dage på at forberede det første indtastningsprojekt: Indtastning af de århusianske dødsattester fra 1916 til 1921.  I København har en lille håndfuld  –  meget hårdtarbejdende – frivillige projektdeltagere i de sidste tre uger bruget mange timer på at scanne og klargøre de godt 6000+ aarhusianske dødsattester. Mens vi her i Aarhus designer og koder førsteudgaven (BETA) af indtastningsplatformen.

Vi glæder os alle til at præsentere den fælles indtast, som vi håber, I vil tage godt imod. Og ikke mindst til at modtage jeres ideer til hvordan sidens funktioner og overskuelighed kan blive endnu bedre.

Hvorfor dødsattesterne?
Dødsattesterne er en lang liste af oplysninger, der gør det muligt at placere både den afdøde og tidens dødsårsager i byens geografiske og sociale rum. Og 2: Følge de mest udbredte sygdommes, i dette tilfælde en influenza og forskellige former for lungebetændelse, rute og udvikling gennem byen over en periode på periode på fem år. Samtidig med at en vigtig del og forståelse af byens sociale og “influenzaprofil” kortlægges. Hvilket ikke blot er afgørende for dette projekt, men også for andre kultur- og medicinhistoriske studier af de danske købstæder i det 20. århundrede. Den indtastede data bliver selvfølgelig åben og let tilgængelig for alle:  Dels på selve platformen og dels som del af Aarhus Stadsarkivs digitalesamling.

Og endelig tre; Den totale fragmentering, som indtastningen bygger på, af dødsattesternes beskrivelse af afdøde kombineret med den valgte datastruktur er et første vigtigt skridt i retning af en åben platform, hvor alle kan søge i, filtrere og tilføje informationer. Eksempelvis de billeder eller personlige historier om den afdøde som du måtte ønske at dele. Hvem ved? Måske sidder du inde den brik, der samler puslespillet.

Vi håber, at I vil deltage og bidrage til i denne rejse.